Gekleurd Grijs zoekt ambassadeurs

Promotie culturele activiteiten onder ouderen

Voor het project Gekleurd Grijs zijn wij op zoek naar ambassadeurs die senioren in de eigen gemeente willen stimuleren deel te nemen aan culturele activiteiten.

In april 2018 vindt voor de vijfde keer de actiemaand Gekleurd Grijs plaats.
De hele maand bieden musea, theaters, kunstencentra, podia en kunstenaars creatieve activiteiten aan senioren.
De ambassadeur stimuleert de ouderen in de buurt deel te nemen aan de workshops en rondleidingen of een voorstelling te bezoeken.

Steeds meer senioren nemen deel aan een vorm van kunst. Ze zingen of dansen bijvoorbeeld.
Toch is er nog steeds een grote groep die nooit kennis heeft kunnen maken met beeldende kunst of muziek. Omdat steeds meer onderzoeken uitwijzen dat cultuurparticipatie de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van ouderen bevordert willen wij in april senioren stimuleren een concert of lezing te bezoeken of deel te nemen aan een activiteit op het gebied van bijvoorbeeld fotografie of theater.

Taken ambassadeur

De ambassadeur werkt in de eigen omgeving (wijk/dorp) door bijeenkomsten te bezoeken, mensen persoonlijk te benaderen en door in contact te treden met maatschappelijke organisaties.
De ambassadeur krijgt begeleiding van K&C en werkt samen met de welzijnsorganisatie in de gemeente.
Onze ambassadeurs zijn actieve senioren die affiniteit hebben met kunst en cultuur.

Ambassadeur worden?
Opgave en informatie: Ilse Veneklaas /  0592-336999

Wat bieden wij?
Het ambassadeurschap start met een trainingsbijeenkomst.
U ontvangt een reiskostenvergoeding.
U krijgt een kijkje achter de schermen van een culturele organisaties en adviseert hen op het gebied van seniorenaanbod.

terug