Gekleurd Grijs Film

Een impressie van Gekleurd Grijs

Met het project Gekleurd Grijs wil K&C zoveel mogelijk senioren betrekken bij kunst- en cultuuractiviteiten in Drenthe en culturele organisaties en kunstenaars stimuleren aanbod te ontwikkelen voor senioren.
Om dit te bereiken worden diverse projectactiviteit ingezet. In 2018 waren dit:

  • Gekleurd Grijs in Actie,
  • Gekleurd Grijs Festival,
  • Ambassadeurschap,
  • Air Dans Erica.

Ilona van Veen Mediaproducties is door Gekleurd Grijs gevraagd om deze projectactiviteiten in beeld te brengen.
Interviews en sfeerimpressies laten zient hoe deelnemers, bezoekers, samenwerkingspartners, ambassadeurs en andere betrokkenen het project Gekleurd Grijs 2018 hebben ervaren.
De film is hier te zien.

Op dit moment zijn er ruim drie miljoen mensen in Nederland 65 jaar of ouder. Dit aantal zal de komende jaren nog flink groeien, zo ook in Drenthe.
Cultuurdeelname kan ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen en bevordert het welzijn en de gezondheid van ouderen.
Ouderen hebben tijd en behoefte om op tal van manieren deel te nemen aan kunst en cultuur, zo blijkt uit onderzoek.

terug