Waarom Gekleurd Grijs?

Nederland telde in 2014 ruim 2,9 miljoen 65-plussers (17,3% van de bevolking), waarvan 717.089 80-plussers. Dit aantal zal de komende jaren blijven stijgen. In 2060 is 26% van de bevolking 65+, dat zijn 4,7 miljoen mensen (bron: CBS).

In de gehele provincie Drenthe stijgt het aandeel ouderen de komende jaren van 21 naar 33 procent (bron: provincie Drenthe).

Een toenemende doelgroep senioren blijkt zeer geïnteresseerd in kunst en cultuur. Deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten kan een positieve invloed hebben op het leggen van nieuwe contacten, het opdoen van nieuwe ervaringen, de vitaliteit, gezondheid en het welzijn. Bovenal is bezig zijn met kunst en cultuur heel plezierig! 

Om senioren van nu kennis te laten maken met de diverse kunstvormen en het cultureel erfgoed in de provincie Drenthe is er Gekleurd Grijs.
Een actiemaand waarin senioren kunnen deelnemen aan tal van activiteiten die speciaal voor hen ontwikkeld worden.

Doelgroepen

Senioren (65+) zijn het middelpunt van Gekleurd Grijs:

  • senioren die zelfstandig wonen en het cultuuraanbod onvoldoende kennen;
  • zorgbehoevende senioren (wonend in zorgcentra);
  • senioren die zelfstandig wonen en bekend zijn met het cultuuraanbod.

Naast senioren richt het project zich op culturele instellingen, gemeenten, woonzorgcentra en zorgorganisaties, ouderen-, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties. Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij een goede organisatie en uitvoering van het project.

Landelijke instituten volgen Gekleurd Grijs op de voet

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) onderzoekt de effecten van de projectactiviteiten van Gekleurd Grijs.

Achtergrondinformatie