Onderzoek

In het voorjaar van 2015 is het eindverslag van het project Gekleurd Grijs 2013/2014 gepresenteerd met alle onderzoeksresultaten van de diverse enquêtes onder deelnemende culturele organisaties en het publiek en de monitoring door het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

In het rapport wordt uitvoerig stilgestaan bij de vijf activiteiten die binnen Gekleurd Grijs zijn ontwikkeld, te weten deskundigheidsbevordering van culturele ondernemers (cursussen), vernieuwend cultureel aanbod (Gekleurd Grijs Fonds), lokale servicenetwerken, beeldvormingscampagne en marketingcampagnes.
De evaluaties laten zien dat Gekleurd Grijs op diverse terreinen succes heeft geboekt.

In het verslag leest u hier meer over.