Peer teaching

Gekleurd Grijs vindt het belangrijk dat haar kennis wordt overgedragen. Eind 2015 is daarom gestart met een peerteachingstraject. Ervaren kunstenaars delen hun kennis en ervaring met senioren aan vakgenoten die vervolgens nieuwe projecten voor de doelgroep ontwikkelen.
Senioren adviseren kunstenaars bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en stimuleren andere senioren om activiteiten te bezoeken:

 1. Elf artistiek leiders die deelgenomen hebben aan Gekleurd Grijs 2013/2014 coachen vakgenoten die minder ervaring hebben met het ontwikkelen van aanbod voor senioren.
  De coach (ervaringsdeskundige) ondersteunt en adviseert de coachee (de ontwikkelaar) bij het ontwikkelen van senioren activiteiten. De coach ondersteunt de coachee op het gebied van communicatie, organisatie en inhoud. De coach en coachee geven gezamenlijk invulling aan hun coaching-traject. In het coaching-traject worden seniorenactiviteiten ontwikkeld die in het programmaboekje van ‘Gekleurd Grijs in Actie’ (actiemaand) worden opgenomen en die gepresenteerd worden tijdens het slot weekend van de actiemaand (festival).
   
 2. Oudere amateurkunstenaars stimuleren senioren die nog niet cultureel actief zijn om vaker deel te nemen aan creatieve activiteiten.
  Oudere amateurkunstenaars worden in het ontwikkelingsproces van de coach/coachee betrokken en zijn ambassadeurs voor Gekleurd Grijs. Zij stimuleren leeftijdsgenoten, die minder bekend zijn met kunstzinnige activiteiten, deel te nemen aan de nieuwe projecten.
   
 3. De projectleider van Drenthe coacht en werkt samen met de projectleiders in Groningen.
  Gekleurd Grijs vindt vanaf 2016 naast Drenthe ook plaats in de provincie Groningen. Drenthe en Groningen werken samen en Drenthe ondersteund Groningen bij het opzetten van Gekleurd Grijs in de provincie Groningen. In Gekleurd Grijs 2015 wordt samengewerkt met MJD, VRIJDAG en CMO uit Groningen.

De peer teaching activiteiten van Gekleurd Grijs 2015 worden ontwikkeld in de gemeente Emmen, provincie en stad Groningen.

Pilot 6*6

In Emmen is er een samenwerking met het Gekleurd Grijs servicenetwerk. Het Gekleurd Grijs netwerk van Emmen heeft de pilot 6*6 ontwikkeld. Zes culturele organisaties uit Emmen ontwikkelen aanbod voor senioren en voeren pilots uit op 6 plekken in de gemeente.