Stimuleringsproject 2012-2014

‘Zoveel mogelijk senioren bereiken en uitdagen deel te nemen aan kunstzinnige activiteiten én culturele organisaties stimuleren tot het ontwikkelen van speciaal aanbod, dat was het streven van het stimuleringsproject Gekleurd Grijs (2012-2014). Om dat doel te bereiken zijn vijf projectactiviteiten ingezet: deskundigheidsbevordering van culturele ondernemers (cursussen), vernieuwend cultureel aanbod (Gekleurd Grijs Fonds), lokale servicenetwerken, beeldvormingscampagne, marketingcampagnes.

De uitvoering van deze projectactiviteiten vond plaats in 2013-2014. In het voorjaar van 2015 is Gekleurd Grijs afgerond. De evaluaties laten zien dat Gekleurd Grijs op diverse terreinen succes heeft geboekt. Met in totaal 90 deelnemers werden de cursussen ‘Senioren marketing’ druk bezocht. Dankzij het Gekleurd Grijs Fonds werden 29 seniorenprojecten ontwikkeld. In lokale servicenetwerken werden zorg, cultuur en welzijn bij elkaar gebracht en de beeldvormingscampagne heeft mensen laten nadenken over ‘senioren en cultuurparticipatie’.

Dankzij de marketingcampagne werden meer dan 17.000 senioren op de been gebracht om actief deel te nemen aan één van de 203 activiteiten van de 87 aanbieders.

De positieve resultaten hebben geleid tot de voortzetting van Gekleurd Grijs in 2015 en 2016.